Počas obedov Vám vo vybrané dni v čase od 11:00 do 13:30 bude v reštaurácii hrať živá hudba. 

Zároveň Vás pozývame na večeru so živou hudbou v každý štvrtok v čase od 18:00 hod. (Až do odvolania).

Živá hudba bude vo rôznych štýloch a za použitia rôznych hudobných nástrojov. Hudobník je pripravený zahrať skladbu aj na želanie. Večer je možné pri hudbe si aj zatancovať.

Vstup na hudobný večer je bezplatný.