Do reštaurácie pribudlo nové vozidlo na rozvoz denné menu - elektromobil Citroen C ZERO. Je určený len na rozvoz jedál po Trnave. Jazdí len na elektrický prúd a teda neprodukuje žiadne škodlivé emisie do ovzdušia. Reštaurácia tak prispieva k lepšiemu ovzdušiu v meste. Preto ak si objednáte jedlo z našej reštaurácie prispievate tiež k ochrane životného prostredia v meste.