Zo života

Jedlá na rozvoz pre stálych odberateľov balíme do PVC misiek, ktoré sa použijú opätovne. Misky zapožičiavame zdarma. Pomáhame tým chrániť prírodu.

Nová káva v našej reštaurácii - závová zmes Romeo od spoločnosti Gurmáni - Zlaté zrnko.

Už od detstva nám rodičia vštepovali pravidlá slušného správania pri stolovaní, ako uložiť príbor po skončení jedenia na tanieri. Vedeli ste, že možností ako uložiť príbor je viacero? Viete, čo jednotlivé symboly znamenajú?