Dotazník spokojnosti v reštaurácii
 1. Vyplnením dotazníka nám pomáhate zlepšiť poskytované služby. Na vašom názore nám záleží.
  Dotazník slúži výhradne pre vnútornú potrebu.

  Ohodnoďte bodmi - 1 bod - nespokojnosť až po 10 bodov - úplná spokojnosť
 2. Chuť jedál
  Prosím zvolte číslo
 3. Prístup personálu
  Prosím zvolte číslo
 4. Rýchosť obsluhy
  Prosím zvolte číslo
 5. Celková spokojnosť
  Prosím zvolte číslo
 6. Ďalšie návrhy a pripomienky
  Invalid Input